Kontakt

Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151 (Administrator danych osobowych), wyłącznie w celach, związanych z odpowiedzią na przesłane zapytanie/ opinię. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do udzielania odpowiedzi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (administratora danych osobowych) przy ulicy Partyzanckiej 133/151, 95-200 Pabianice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi - XX wydział KRS pod nr 0000014115, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 26 271 500,00 zł oraz nr NIP: 731-18-21-205, zgodnie z przepisami ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 - t.j) w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie dotyczące produktu.

Wiem, że mam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych oraz że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie dotyczące produktu.