Polityka prywatności

  1. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych zgromadzonych w Bazie jest Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151.
  2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego korzystania z Serwisu i umożliwienia Administratorowi udzielenia odpowiedzi na pytanie konieczne jest podanie w formularzu następujących danych osobowych: adres e-mail.
  4. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika. Administrator może przetwarzać dane niezbędne do świadczenia usługi. Dane, które nie są niezbędne do świadczenia usługi Administrator może przetwarzać wyłącznie za zgodą Użytkownika.
  5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu podmiotowi zewnętrznemu w
    całości lub części. Podmiot działający na zlecenie Administratora w takim zakresie, zostanie wskazany w klauzuli zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych.
  6. Do ochrony danych przechowywanych na serwerach wykorzystuje się zabezpieczenia typu firewall.
  7. Użytkownik otrzyma zawiadomienie o ewentualnych istotnych zmianach zasad ochrony danych osobowych Użytkowników. Istotne zmiany oznaczają wszelkie modyfikacje, które rozszerzają dozwolony zakres przetwarzania Danych Osobowych. Zmiany te wymagają zgody Użytkownika poprzez wybór opcji Wyrażenia Zgody na zaktualizowanym formularzy zgody.
  8. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się listownie na adres Aflofarm Farmacja Polska Sp z o.o. bądź mailowo na adres: aflofarm@aflofarm.pl